Bell Schedules » Kindergarten Schedule

Kindergarten Schedule

Kindergarten Schedule Regular Day Schedule - Mon, Tues, Thurs, Fri
Description / Period Start Time End Time Length
All Kindergarten Students 8:10 AM 1:30 PM 320 min
***August 15-30 (shorter days) 8:10 AM 12:00 PM 230 min
Recess 9:20 AM 9:40 AM 20 min
Lunch 11:45 AM 12:15 PM 30 min